Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024

  Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 (sau đây viết tắt là Cuộc thi); Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

  I. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Nội dung thi: Các quy định của Luật Đất đai năm 2024.

  2. Phạm vi và đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được dự thi.

  3. Thời gian thi

  Thời gian thi từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024: 03 tuần thi.


  II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH THỨC THI

  1. Cách thức đăng ký dự thi

  a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn hoặc quét mã QR theo hình dưới đây:

  b) Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.

  c) Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình bao gồm: số điện thoại, mật khẩu tự chọn và điền đầy đủ các thông tin đăng ký sau đây:

  - Họ và tên (*):

  - Ngày, tháng, năm sinh (*):

  - Đơn vị dự thi (*):

  - Số CMND/CCCD:

  - Email:

  - Thông tin phải đảm bảo chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân) để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao thưởng khi đạt giải.

   (Lưu ý: Trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc. Thí sinh lưu ý đăng ký đúng theo các thông tin của tài khoản, sau khi đăng ký tài khoản xong, thí sinh không được thay đổi các thông tin đã đăng ký).

  - Trường thông tin về đơn vị dự thi để ghi nhận số lượng thí sinh dự thi của tập thể làm cơ sở để xét giải đối với tập thể.

  - Thí sinh nhập thông tin về họ và tên. Thông tin về ngày, tháng, năm sinh, đơn vị dự thi, thí sinh sẽ lựa chọn theo thông tin có sẵn trên hệ thống.

  d) Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả.

  2. Cách thức thi

  a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn hoặc quét mã QR theo hình tại điểm a khoản 1 mục này.

  b) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi.

  c) Bài thi được trình bày với 10 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định của Luật Đất đai năm 2024.

  d) Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D).

   

  III. TIÊU CHÍ XẾP HẠNG

  1. Thứ tự các tiêu chí xét xếp hạng

  a) Tổng điểm thi của thí sinh.

  b) Tổng thời gian thi.

  c) Tổng số lượt thi.

  2. Phương pháp tính điểm

  a) Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng được 01 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Mỗi câu hỏi thí sinh có tối đa 60 giây để trả lời. Sau thời gian trên bài thi sẽ hiển thị câu hỏi tiếp theo và thí sinh không trả lời được các câu hỏi đã bỏ qua.

  b) Tổng số điểm của 01 lượt thi là 10 điểm.

  Lưu ý: Thí sinh được tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi nhưng không quá 50 lần/ngày.

  Ban Tổ chức Cuộc thi xét chọn thí sinh đạt kết quả cao theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này để xem xét trao giải Cuộc thi.

   

  IV. THỜI GIAN KHIẾU NẠI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

  1. Thời gian công bố kết quả của Cuộc thi là trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Cuộc thi. Thời hạn khiếu nại kết quả là trong vòng 03 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

  2. Thời gian trao giải: Tháng 11 năm 2024.

  3. Thí sinh quét mã QR Trang zalo “Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai” theo hình dưới đây, sau đó nhấn “Quan tâm” để cập nhật thông tin về Cuộc thi và kết quả Cuộc thi.

   

  V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

   1. Giải thưởng        

  a) Giải cá nhân: Là thí sinh có tổng kết quả thi cao nhất. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng sau đây:

  - Tổng điểm thi lớn nhất.

  - Tổng thời gian thi ít nhất.

  - Tổng lượt thi ít nhất.

  b) Giải tập thể: Là các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thí sinh dự thi và kết quả thi cao theo tiêu chí xếp hạng như sau:

  - Tổng số lượng thí sinh dự thi.

  - Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh.

  - Tổng số lượt thi.

  Kết quả thi của tập thể là tổng điểm quy đổi của 3 tiêu chí trên theo tỷ lệ quy đổi cho 10 tập thể đứng đầu cho mỗi tiêu chí (số điểm chênh lệch giữa các tập thể liên tiếp nhau là 01 điểm) như sau:

  - Tổng số lượng thí sinh dự thi: 10 điểm.

  - Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh: 10 điểm.

  - Tổng số lượt thi: 10 điểm.

  Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều thí sinh dự thi hơn.

  2. Cơ cấu giải thưởng

  a) Giải cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 5 giải khuyến khích.

  b) Giải tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba.

  3. Giá trị các giải thưởng

  a) Giải cá nhân

  - Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;

  - Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

  - Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

  - Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải.

  b) Giải tập thể

  - Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 10.000.000 đồng/giải;

  - Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;

  - Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải.

   

  VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

  1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức

  a) Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  b) Điện thoại: (0251) 3941586 hoặc 0987705309 gặp bà Nguyễn Thị Phúc - Tổ Thư ký Cuộc thi - Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp. Email: ngocphucstp@gmail.com.

  2. Hỗ trợ về kỹ thuật

  Điện thoại: (0251) 3951344 - Bộ phận kỹ thuật.

  Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề không có trong nội dung Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

  Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Thư ký Cuộc thi, người tham gia Cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này./.

  LIÊN HỆ


  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

      29,868     94