KẾT QUẢ


Danh sách cá nhân đạt giải tuần 01 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” từ ngày 07/08/2023 đến ngày 13/08/2023 (Click vào để xem)

Danh sách cá nhân đạt giải tuần 02 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” từ ngày 14/08/2023 đến 20/08/2023 (Click vào để xem)

Danh sách cá nhân đạt giải tuần 03 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” từ ngày 21/8/2023 đến hết ngày 27/8/2023 (Click vào để xem)

Danh sách cá nhân đạt giải tuần 04 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” từ ngày  28/8/2023 đến hết ngày 03/9/2023 (Click vào để xem)

Danh sách cá nhân đạt giải tuần 05 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” từ  ngày 04/9/2023 đến hết ngày 10/9/2023 (Click vào để xem)

Danh sách cá nhân đạt giải tuần 06 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” từ ngày  11/9/2023 đến hết ngày 17/9/2023 (Click vào để xem)

Danh sách cá nhân đạt giải tuần 07 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” từ ngày 18/9/2023 đến hết ngày 24/9/2023  (Click vào để xem)

Danh sách cá nhân đạt giải tuần 08 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” từ ngày 25/9/2023 đến hết ngày 01/10/2023 (Click vào để xem)

Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023” (Click vào để xem)

Quyết định Về việc công nhận kết quả và giải thưởng Cuộc thi trực tuyến  “Tìm hiểu pháp luật năm 2023”

(Click vào để xem)

LIÊN HỆ


© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    109,453     50