BỘ CÂU HỎI CUỘC THI


Bộ câu hỏi Luật đất đai năm 2024 (Click vào để tải file)

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Luật đất đai năm 2024 (Gồm 3 file)

Click vào link bên dưới để tải 

Luat_Dat_dai_nam_2024_1.pdf

Luat_Dat_dai_nam_2024_2.pdf

Luat_Dat_dai_nam_2024_3.pdf

 

LIÊN HỆ


© 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

    1,051,559     431