THỂ LỆ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”

  Thực hiện Kế hoạch số 2032/KH-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” (sau đây viết tắt là Cuộc thi);

  Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

   

  I. QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Tên gọi Cuộc thi:

  “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”.

  2. Phạm vi và đối tượng dự thi:

  Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được dự thi.

  3. Nội dung thi

  a) Nội dung thi bao gồm: Pháp luật về các lĩnh vực: Hình sự; dân sự; lao động; giao thông; phòng, chống dịch bệnh; Biển đảo Việt Nam; phòng, chống tham nhũng; an toàn vệ sinh thực phẩm; Luật Bảo vệ môi trường, Luật Cư trú, Luật Thanh niên; pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  b) Nội dung thi: sẽ được thiết kế trong Bộ câu hỏi tương ứng với 05 lĩnh vực pháp luật trong mỗi đợt thi được Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo cụ thể trên Trang web của Cuộc thi.

  4. Thời gian và quy mô cuộc thi

  Thời gian thi từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 03 tháng 10 năm 2021, được tổ chức thành 06 đợt thi gồm 25 tuần thi.

  a) Đợt 1: Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 09 tháng 5      năm 2021 (04 tuần).

  b) Đợt 2: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 06 tháng 6      năm 2021 (04 tuần).

  c) Đợt 3: Từ ngày 07 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 04 tháng 7      năm 2021 (04 tuần).

  d) Đợt 4: Từ ngày 05 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 01 tháng 8      năm 2021 (04 tuần).

  e) Đợt 5: Từ ngày 02 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 29 tháng 8      năm 2021 (04 tuần).

  g) Đợt 6: Từ ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 03 tháng 10     năm 2021 (05 tuần).

   

  II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH THỨC THI

  1. Cách thức đăng ký dự thi

  a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn.

  b) Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.

  c) Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình bao gồm số điện thoại và mật khẩu tự chọn và điền đầy đủ các thông tin đăng ký sau đây:

  + Họ và tên (*):

  + Ngày, tháng, năm sinh (*):

  + Đơn vị dự thi (*):

  + Số CMND/CCCD:

  + Email:

  - Thông tin phải đảm bảo chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân) để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao thưởng khi đạt giải.

   (Lưu ý: Trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc).

  - Trường thông tin về đơn vị dự thi để ghi nhận số lượng thí sinh dự thi của tập thể làm cơ sở để xét giải đối với tập thể.

  - Thí sinh nhập thông tin về họ và tên. Thông tin về ngày, tháng, năm sinh, đơn vị dự thi, thí sinh sẽ lựa chọn theo thông tin có sẵn trên hệ thống.

  Đối với thông tin đơn vị dự thi, thí sinh sẽ lựa chọn đơn vị dự thi theo 03 đối tượng là (Cán bộ, công chức; học sinh, sinh viên; thí sinh tự do) tương ứng với đơn vị của mình.

  e) Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả.

  2. Cách thức thi

  a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn.

  b) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi.

  c) Bài thi được trình bày với 10 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thi.

  d) Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D).

   

  III.  TIÊU CHÍ XẾP HẠNG

  1.  Thứ tự tiêu chí xét xếp hạng

  a) Tổng điểm thi của thí sinh.

  b) Tổng thời gian thi.

  c) Tổng số lượt thi.

  2. Phương pháp tính điểm

  a) Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng được 01 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm. Mỗi câu hỏi thí sinh có tối đa 60 giây để trả lời. Sau thời gian trên bài thi sẽ hiển thị câu hỏi tiếp theo và thí sinh không trả lời được các câu hỏi đã bỏ qua.

  b) Tổng số điểm của 01 lượt thi là 10 điểm.

  Lưu ý: Thí sinh được tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra Cuộc thi nhưng không quá 50 lần/ngày. Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ tính điểm và thống kê đối với những lượt thi đạt từ 03 điểm trở lên. Giải thưởng chung cuộc là kết quả của 25 tuần thi.

  Ban Tổ chức Cuộc thi xét chọn thí sinh đạt kết quả cao theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này để xem xét trao giải hàng tuần và giải chung cuộc.

   

  IV. THỜI GIAN KHIẾU NẠI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI

  1. Thời gian công bố danh sách 10 thí sinh đạt kết quả cao nhất của từng tuần thi là 01 ngày kể từ ngày kết thúc tuần thi. Thời hạn khiếu nại là trong vòng 02 ngày kể từ ngày công bố danh sách.

  2. Thời gian công bố kết quả chung cuộc Cuộc thi là trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Cuộc thi. Thời hạn khiếu nại kết quả là trong vòng 03 ngày kể từ ngày công bố kết quả chung cuộc.

  3. Thời gian trao giải: Dự kiến ngày 09 tháng 11 năm 2021.

   

  V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

  1. Xét giải thưởng

  a) Giải cá nhân hàng tuần

  - Mỗi tuần sẽ có 10 giải giành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất, phân bổ số lượng giải thưởng theo đối tượng dự thi như sau:

  + Công chức, viên chức: 02.

  + Học sinh, sinh viên: 06.

  + Thí sinh tự do: 02.

  - Thứ tự tiêu chí xếp hạng như sau:

  + Tổng điểm thi của thí sinh lớn nhất.

  + Tổng thời gian thi ít nhất.

  + Tổng lượt thi ít nhất.

  Mỗi thí sinh chỉ được xét giải thưởng tuần 01 lần cho mỗi đợt thi. Kết quả của các tuần thi không được xét giải thưởng tuần vẫn được sử dụng để xét giải thưởng chung cuộc theo quy định tại điểm b của khoản này.

  b) Giải chung cuộc

  Giải thưởng tập thể và cá nhân được xét chung cho 25 tuần thi theo kết quả chung cuộc.

  - Giải cá nhân: Là thí sinh có tổng kết quả thi của 25 tuần cao nhất. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng sau đây:

  + Tổng điểm thi lớn nhất.

  + Tổng thời gian thi ít nhất.

  + Tổng lượt thi ít nhất.

  - Giải tập thể: Là các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thí sinh dự thi và kết quả thi cao theo tiêu chí xếp hạng như sau:

  + Tổng số lượng thí sinh dự thi.

  + Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh.

  + Tổng số lượt thi.

  Kết quả thi của tập thể là tổng điểm quy đổi của 3 tiêu chí trên theo tỷ lệ quy đổi cho 10 tập thể đứng đầu cho mỗi tiêu chí (số điểm chênh lệch giữa các tập thể liên tiếp nhau là 01 điểm) như sau:

  + Tổng số lượng thí sinh dự thi: 10 điểm.

  + Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh: 10 điểm.

  + Tổng số lượt thi: 10 điểm.

  Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều thí sinh dự thi hơn.

  2. Cơ cấu giải thưởng:

  Giải thưởng của Cuộc thi bao gồm giải giành cho cá nhân hàng tuần và giải giành cho tập thể, cá nhân chung cuộc.

  a) Giải cá nhân hàng tuần: Mỗi tuần sẽ có 10 giải giành cho 10 thí sinh có kết quả thi cao nhất.

  b) Giải chung cuộc gồm có 24 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể

  - Giải thưởng cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 10 giải khuyến khích.

  - Giải thưởng tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba.

   3. Giá trị các giải thưởng

  a) Giải thưởng cá nhân hàng tuần

  Mỗi giải trị giá 300.000 đồng được trao thưởng bằng hình thức nạp tiền điện thoại trực tiếp qua số điện thoại theo tài khoản thí sinh đã đăng ký.

  b) Giải thưởng chung cuộc

  - Giải cá nhân:

  + Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 6.000.000 đồng/giải;

  + Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

  + Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

  + Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải.

  - Giải tập thể

  + Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 10.000.000 đồng/giải;

  + Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;

  + Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải.

   

  VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC

  1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức

  a) Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

  b) Điện thoại: (0251) 3941586 hoặc 0973099357 gặp bà Đồng Thị Hoa -Tổ Thư ký Cuộc thi - Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp. Email: donghoa105@gmail.com.

   2. Hỗ trợ về kỹ thuật

  Điện thoại: (0251) 3951344 – Bộ phận kỹ thuật.

  Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021”. Trong trường hợp phát sinh các vấn đề không có trong nội dung Thể lệ này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

  Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Thư ký Cuộc thi, người tham gia Cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này./.

  LIÊN HỆ


  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

      20,877     17