Giải thưởng cuộc thi

  GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

   1. Giải thưởng        

  a) Giải cá nhân: Là thí sinh có tổng kết quả thi cao nhất. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng sau đây:

  - Tổng điểm thi lớn nhất.

  - Tổng thời gian thi ít nhất.

  - Tổng lượt thi ít nhất.

  b) Giải tập thể: Là các trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều thí sinh dự thi và kết quả thi cao theo tiêu chí xếp hạng như sau:

  - Tổng số lượng thí sinh dự thi.

  - Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh.

  - Tổng số lượt thi.

  Kết quả thi của tập thể là tổng điểm quy đổi của 3 tiêu chí trên theo tỷ lệ quy đổi cho 10 tập thể đứng đầu cho mỗi tiêu chí (số điểm chênh lệch giữa các tập thể liên tiếp nhau là 01 điểm) như sau:

  - Tổng số lượng thí sinh dự thi: 10 điểm.

  - Tổng điểm thi của tất cả các thí sinh: 10 điểm.

  - Tổng số lượt thi: 10 điểm.

  Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều thí sinh dự thi hơn.

  2. Cơ cấu giải thưởng

  a) Giải cá nhân: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 5 giải khuyến khích.

  b) Giải tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 05 giải ba.

  3. Giá trị các giải thưởng

  a) Giải cá nhân

  - Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải;

  - Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

  - Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

  - Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải.

  b) Giải tập thể

  - Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 10.000.000 đồng/giải;

  - Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 7.000.000 đồng/giải;

  - Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng/giải.

  LIÊN HỆ


  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

      20,295     108