Hướng dẫn

  CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH THỨC THI

  1. Cách thức đăng ký dự thi

  a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn hoặc quét mã QR theo hình dưới đây:

  b) Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.

  c) Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình bao gồm: số điện thoại, mật khẩu tự chọn và điền đầy đủ các thông tin đăng ký sau đây:

  - Họ và tên (*):

  - Ngày, tháng, năm sinh (*):

  - Đơn vị dự thi (*):

  - Số CMND/CCCD:

  - Email:

  - Thông tin phải đảm bảo chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân) để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao thưởng khi đạt giải.

   (Lưu ý: Trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc. Thí sinh lưu ý đăng ký đúng theo các thông tin của tài khoản, sau khi đăng ký tài khoản xong, thí sinh không được thay đổi các thông tin đã đăng ký).

  - Trường thông tin về đơn vị dự thi để ghi nhận số lượng thí sinh dự thi của tập thể làm cơ sở để xét giải đối với tập thể.

  - Thí sinh nhập thông tin về họ và tên. Thông tin về ngày, tháng, năm sinh, đơn vị dự thi, thí sinh sẽ lựa chọn theo thông tin có sẵn trên hệ thống.

  d) Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả.

  2. Cách thức thi

  a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn hoặc quét mã QR theo hình tại điểm a khoản 1 mục này.

  b) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi.

  c) Bài thi được trình bày với 10 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định của Luật Đất đai năm 2024.

  d) Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án A, B, C, D).

  LIÊN HỆ


  © 2020 - Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

      38,128     102